İşletmeler Açısından Arama Motoru Pazarlaması Nedir?

Arama motoru pazarlaması, 2000’li yılların başından bu yana kullanılan bir pazarlama türüdür. İnternetin gelişim göstermesine paralel olarak gelişen internet pazarlamasının sonucunda, arama motorlarının genel internet kullanım amaçları arasında üst sıralarda yer almasının sonucu olarak markaların arama motorları içinde daha etkin bir konuma gelme talepleri, arama motoru kapsamında pazarlama çalışmalarının yapılma ihtiyacını da doğurmuştur.

Bir diğer ifadeyle, internetin gelişim içinde olduğu ve pazarlama uzmanlarının internetin önemini kavradıkları ilk yıllarda internet pazarlaması gibi mecralara yönelik stratejiler geliştirilirken, günümüzde bölümlendirilmiş internet pazarlaması ve bu bölümlendirme içinde de arama motoru pazarlaması özellikle ön planda tutulmaktadır. (Gökaliler, 2010:168)

Arama Motoru Pazarlamasının Önemi

SEO teriminin öneminin artmasının nedenlerinden birisi coğrafi hedeflendirme de arama motorlarının başarılı sonuçlar verebilmesi ve bölgesel alanlarda yerel işletmeleri desteklemeleri olarak belirtilebilmektedir. Arama motorlarında kullanıcıların anahtar kelimelerinin işletmeler için güçlü veriler olması, bölgesel arama yapılarak kullanıcıların çevrelerindeki işletmelere ulaşma çabaları sadece ulusal ve/veya uluslararası işletmelerin değil, yerel işletmelerin de arama motorlarında üst sıralarda yer alma çalışmalarını güçlendirmiştir. (Gökaliler, 2010:168)

Arama motoru pazarlaması, bir işletmenin arama motorunu ne kadar verimli bir şekilde kullandığıyla ilişki bir pazarlama tekniği olarak faaliyet göstermektedir. Arama motoru pazarlamasının başarılı olması için arama motorunun pazarlama faaliyetlerini desteklemesi gerekmektedir. Google şirketinin kurucu ortağı Larry Page arama motoru ile ilgili “Mükemmel bir arama motoru, kullanıcısının ne demek istediğini anlayarak bu isteklere uygun doğru cevaplar verir.” demektedir. Bu bağlamda, arama motorunun başarılı olmasının kıstası kullanıcısının isteklerine karşılık doğru sitelere yönlendirmek olduğu için, başarılı bir arama motoru pazarlamasında da hedef kitlenin talep ve beklentileriyle örtüşecek bilgileri arama motoru içinde kolayca bularak, kendi sitelerine yönlendirilmesinin sağlanması önem taşımaktadır. (Gökaliler, 2010:168)

Webmama.com internet sitesinin CEO’su ve Arama Motoru Pazarlama Uzmanları Derneği Başkanı Barbara Coll’a göre, arama motoru pazarlamasını arama motoru halkla ilişkileri ile arama motoru reklamcılığının birleşimi olarak tanımlamaktadır. Ancak hedef kitleye kendini anlatabilen, diğer mesajlar arasından doğru kelime seçimi ve üst sıralarda yer alarak farklılaşabilen bir isletme tüketicilerin zihninde yer alabilmektedir. Bunun içinde klasik pazarlama araçlarından halkla ilişkiler, reklam gibi tanıtım araçları internet pazarlaması ve arama motoru pazarlamasında da etkin bir şekilde kullanılmakta ve başarıya ulaşılmada etkili olmaktadır. (Gökaliler, 2010:169)

Ancak arama motoru kullanıcıları her zaman bilinçli olarak arama motorunda arama yapmamaktadır. Arama motoru yönlendirmelerinde, yönlendirildikleri sitelere reklam aracılığıyla mı yönlendirildikleri yoksa doğal arama sonucunda oluşan arama listesini seçerek mi yönlendirildiklerinin farkında olmadan da tercih yapabilmektedir. Bir diğer ifade ile, arama motoru kullanıcıları; ücretli arama motoru sonuçları ile ücretsiz arama motorlarının farkında olmadan internette arama yapmaktadırlar. Bu nedenle arama motoru pazarlamasını bir bütün olarak değerlendirmek ve reklamdan organik arama sonuçlarına kadar tüm alanlarda internet kullanıcısının dikkatini çekmek gerekmektedir.

Arama Motoru Pazarlaması
Arama Motoru Pazarlaması

İşletmelere pazarlama ve stratejik karar süreçlerinde hizmet sunan danışmanlık şirketi E-consultancy tarafından 2008 yılında internet kullanımıyla ilgili yapılan araştırma sonucuna göre, arama motorunda arama yapan internet kullanıcıların sadece %38’inin ücretli (reklam) ve ücretsiz (organik liste) arama sonuçlarının farkında olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda arama motoru pazarlaması kapsamında sadece reklama (ücretli arama motoru sonuçlarına) ya da sadece arama motorunda üst sıralarda yer alma (ücretsiz arama motoru sonucu) çabasına yönelik strateji geliştirmek yeterli değildir. Bu bağlamda arama motoru pazarlaması; arama motoru, marka ve arama motoru kullanıcısı üçgeninde hedef kitle ile işletmeyi buluşturma çabalarının her yönünde stratejik kararlar geliştirmekte ve uygulamaktadır. (Gökaliler, 2010:169)

Günümüzde arama motoru pazarlaması alanında hizmet veren kuruluşlar geleneksel pazarlama hizmeti veren işletmelerden ayrılmaktadır. İnternet kullanımının gelişimi ve arama motorlarının tercih edilirliğinin artması gibi nedenler işletmelerin arama motorlarında daha etkin yere gelmeleri için aracı kurumlardan destek almalarına neden olmaktadır. Bu kapsamda arama motoru pazarlamasında işletmelere destek veren ajanslar yer almaktadır. Bu ajansların görev tanımları, arama motoru pazarlaması tekniklerinin temelleri alınarak oluşturulmaktadır. Arama motoru pazarlamacıları; arama motoru algoritmasını ve optimizasyon tekniklerini anlayarak ve doğru uygulayarak başarıya ulaşmaktadır. (Gökaliler, 2010:170)

İşletmeler hem arama motorlarında üst sıralarda yer alarak görünürlüğü sağlamayı amaçlarken aynı zamanda arama motorunu reklam mecrası olarak da kullanarak markalarının tanıtımlarını yapmak ve internet sitelerine yönlendirmeyi amaçlamaktadırlar. (Gökaliler, 2010:170)

Arama Motoru Pazarlamacısının Görevleri

Bu çerçeve dahilin de arama motoru pazarlaması hizmeti veren ajanslardaki, arama motoru pazarlamacıların görevleri su şekilde belirtilmektedir:

 • Doğal arama/organik arama; (bir anahtar kelime girildikten sonra arama listelerinde beliren sıralama) ve ücretli arama; (sponsor link olarak da tanımlanan, arama sayfasında yer alan reklamlar) olmak üzere her iki servisin de yönetimi
 • Arama motoru pazarlaması alan adı (domain) tespiti
 • Arama motoru optimizasyonu oluşumu
 • Anahtar kelime seçimi
 • Arama motoru reklamlarının yönetimi

Arama motoru pazarı içinde yer alan gelişmeler gerek işletmelerin gerekse bu işletmelere hizmet veren kurumların yapılarını değiştirmelerine ve pazara uygun hareket etmelerine neden olmaktadır. Bu kapsamda ortaya çıkan arama motoru pazarlama ajansları işletmelere arama motoru aracılığıyla hizmet verilmesini sağlamakta ve tüketicilerle işletmeleri arama motorlarının doğru kullanımı ile buluşturarak işletmeye önemli kazançlar sağlamaktadır. Bu bağlamda arama motoru reklamcılığını tercih eden işletmelerin yapısı da önemli olmaktadır. İşletmelerin büyüklüklerinin saptanmasında, işletme çalışanların sayısı, işletme sermayesinin miktarı, belirli bir süre içinde yapılan satışların toplamı, işletmede kullanılan makine ve tezgahların sayıları veya güçleri gibi ölçütler doğrultusunda büyük, orta, küçük ve cüce işletmeler olarak sınıflandırılmaktadır. İşletmelerin sınıflandırılması ülkelere göre de farklılık göstermektedir. Bu çalışma kapsamında belirtilen sınıflandırmalar, Türk işletmelerine yönelik gerçekleştirilen araştırmaların sonucunda ortaya çıkan sınıflandırmalardır. Sınıflandırılmalar ve işletme isimleri kaynaklara göre farklılık göstermesine karşın temelde işletmelerin çalışan sayıları, hasılatları ve araç gereç parkurlarına yapılan yatırımlara göre sınıflandırılma yapıldığı görülmektedir.  (Gökaliler, 2010:171)

İşletmeler aile işletmeleri, çok küçük işletmeler, küçük işletmeler, orta ölçekli işletmeler ve büyük işletmeler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bağlamda sadece işletme sahibi ve aile bireylerin çalıştığını ve makine parkı yatırımını olmadığı işletmeler aile işletmeleri, 1-9 kişi arasında çalışan ve işletmenin makine parkı, araç ve gereçlerine yatırım yapılmayan işletmeler çok küçük işletmeler, 10-49 kişi arasında çalışanı olan ve 500.000 $’a kadar değerde makine parkı, araç ve gerece sahip olan işletmeler küçük işletmeler, 50-199 arasında çalışanı olan ve 5 milyon dolarlık üst sınırda makine parkuru, araç ve gerece sahip olan işletmeler orta işletme olarak belirtilirken, 200’den fazla çalışana sahip ve 5 milyon $’dan daha fazla makine parkuru, araç ve gerece sahip işletmeler büyük işletmeler olarak sınıflandırılmaktadır. (Gökaliler, 2010:170)

KOBİ Nedir?
KOBİ Nedir?

KOBİ Nedir?

Son yıllarda küçük ve orta ölçekli işletmeler, yaşanan ekonomik kriz döneminde gerçekleştirdikleri çalışmalar ve istihdam yaratma sebebiyle ülke ekonomisine katkıda bulunmakta ve güçlenmektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin genel adı olan Kobi kavramı ülke ekonomilerinin temelin oluşturmaktadır. Ekonomik gelişmelerin yaşanması, teknolojik gelişmelerin desteklenmesi ve iş yapış biçimlerinin değişim sürecinde kobiler de etkin bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda kobilerin özelliklerinden bazıları su şekilde sıralanmaktadır:

 • Daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sunmaktadır.
 • Daha düşük yatırım maliyetleriyle is imkanı sağlamaktadır.
 • Yapıları nedeniyle ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmektedir.
 • Teknolojik gelişmelere daha yatkındır. (Gökaliler, 2010:173)

Kobi olarak ifade edilen küçük ve orta işletmelerin önemli bir grubu yeni sanayilerin ve teknolojilerin takipçisi olmaktadır. Ayrıca iletişim ve otomasyon maliyetlerinin azalması, kobilerin teknik imkanlarının artmasına paralel olarak pazardaki başarılarının büyümesine sebep olmaktadır. Bir diğer yandan; bu işletmeler, teknolojik gelişmelere yatkın olmaları nedeniyle hedef kitlesine mesaj aktarma sürecinde teknoloji temelli alternatif mecralara da yönelmektedirler. Bu mecralar arasında yer alan arama motorları da son yıllarda orta ve küçük işletmelerin dikkatini çeken bir reklam türü olmaktadır. İşletmelerin türlerinin saptanmasında yer alan sınıflandırmalardan bir diğeri de işletmenin ürettiği mal ve hizmete göre gerçekleştirilen sınıflandırılmadır. İşletmenin ürettiği ürünler, aynı zamanda işletmenin hedef kitlesine ilettiği ürünlerdir. Bu bağlamda ürünlere göre hedef kitleye iletilen mesaj çeşitlenmektedir. İpek Kalemci Tüzün, üretilen mal ve hizmetin ait olduğu sektöre göre işletme türlerini üçe ayırmaktadır. Bu türler, tarım, sanayi ve hizmet olarak ifade edilmektedir.

 • Tarımsal mal üreten işletmeler: Bu işletmeler, bitkisel üretim ve/veya hayvancılık alanında faaliyet göstermektedir. Tarımsal işletmelerin ürün yelpazesinde tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık yer almaktadır.
 • Sanayi mal üreten işletmeler: Üretim sürecinde kullanılan girdileri fiziksel veya kimyasal yönden değişikliğe uğratarak yeni bir mala dönüştüren Tekstil, gıda kağıt, deri, enerji, boya, kimyasal ürünler vb. ürün grupları üreten işletmeler, sanayi işletmeleridir.
 • Hizmet üreten işletmeler: Bu işletmeler, hizmet üretmekte ve pazarlamaktadırlar. Hizmet kapsamında turizm, sigorta, ticaret, ulaşım, eğlence, sağlık, eğitim, finans, iletişim vb. alanlar yer almaktadır.

Bu bağlamda çalışmanın 3. bölümünde gerçekleştirilecek anket çalışmasında; demografik özelliklerin saptanabilmesi için işletmelere çalışan sayıları ve işletmenin makine parkı, araç ve gereçlerin değeri ile faaliyet gösterdiği sektörün sorulması işletme özelliklerini belirlenmesinde önemli olacaktır. Arama motoru pazarlaması; geniş kitlelere ekonomik bir şekilde ulaşma özelliğiyle küçük ve orta işletmeler olarak ifade edilen kobilerin tercih ettiği bir reklam türü olmaktadır. (Gökaliler, 2010:174)

Arama motoru pazarlaması kavramı işletmelerin markalaşma süreçlerinden satışlarını arttırmaya, tüketicilerin zihninde olumlu bir imaj yaratmakta işletmeye ait siteye onları yönlendirerek bilgi verilmesini sağlamaya kadar geniş bir yelpazede pazarlama anlamında yapılması gereken tüm çabaları arama motoru çerçevesinde gerçekleştiren yeni bir pazarlama tekniği olarak ifade edilen bir kavramdır. (Gökaliler, 2010:175)

Bir önceki yazımız olan Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Nedir? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

“İşletmeler Açısından Arama Motoru Pazarlaması Nedir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın